Bureau Star Line

Bureau Star Line is gespecialiseerd in marketingadvies en marktonderzoek in de brandstoffen- en carwashmarkt, waaronder volume-onderzoek motorbrandstoffen  en het berekenen van de carwashpotentie.

Bureau Star Line is onafhankelijk specialist in marketingadvies en marktonderzoek van locaties voor tankstations en carwash in de Benelux. Sedert 1998 wordt Bureau Star Line door alle lagen in de branche ingeschakeld voor advies en onderzoek: oliemaatschappijen, oliehandelaren, particuliere tankstation eigenaars, overheid (gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat), financiële instellingen en branchegerelateerde adviesorganisaties en projectbureau’s.

Gebaseerd op de vraagstelling van de klant, statische gegevens, ruim 25 jaar ervaring, ruimtelijke plannen, verkeersanalyses, marktanalyses en andere van invloed zijnde omgevingsfactoren, berekent Bureau Star Line de volumepotentie voor tankstations en carwashlocaties, maar ook bijvoorbeeld te verwachten volumeschade of marktconfrontaties tussen vraag en aanbod. Een onderzoeksrapport van Bureau Star Line wordt gebruikt voor juridische onderbouwing, investeringsvraagstukken, financieringsplannen, overnames, verplaatsingen en haalbaarheidsstudies.

Bureau Star Line  is 100% onafhankelijk, werkt confidentieel en integer. Bureau Star Line is aangesloten bij het NIMA, de beroepsvereniging op het gebied van Marketing, Communicatie en Sales. Yvonne Schutrup, eigenaar van Bureau Star Line, rondde haar HEAO opleiding Commerciële Economie af met een stage bij Texaco begin 90-er jaren en raakte daar besmet met het olievirus. Na enige jaren besloot zij zich, afkomstig uit een ondernemersfamilie, te vestigen als zelfstandig marktonderzoeker. Naast haar werkzaamheden voor Bureau Star Line is zij sinds 3 jaar vaste columniste voor het vakblad Pompshop.  Daarnaast is zij lid van de wereldwijde Soroptimisten organisatie en als ouder betrokken als team manager van de hockeyteams van haar kinderen. Tenslotte draagt zij de titel Senior Marketing Professional (SMP) van het marketinginstituut NIMA.

Het berekenen van marktpotentie kent een rationele en een ervaringskant. Rekenmodellen zijn waardevol en onmisbaar, het stuk bekendheid met de Nederlandse brandstoffenmarkt net zo. Er zijn inmiddels enige honderden onderzoeken gedaan. Er is ruime ervaring met gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, verkeers- en vervoersplannen en overheidsbeleid en uiteraard de branche zelf.