Onderzoek

Bureau Star Line is gespecialiseerd in marktonderzoek en berekenen van de volumepotentie motorbrandstoffen alsook carwash potentie. De meest voorkomende onderzoeken zijn:

Regulier Volume Onderzoek Tankstations:
Onderzoek en berekening van de volumepotentie motorbrandstoffen van een tankstation ten behoeve van bijvoorbeeld een nieuwbouwlocatie, verplaatsing, verbouwing, omkleuring en/of veranderende marktomstandigheden.

Distributief Planologisch Onderzoek (DPO):
Ten behoeve van de Ladder Duurzame Verstedelijking wordt steeds vaker een DPO uitgevoerd waarin de markt van vraag en aanbod voor motorbrandstoffen met elkaar wordt geconfronteerd, teneinde te bepalen of er al dan geen ruimte is voor een nieuwe tanklocatie.

Volume Schade Onderzoek t.b.v. (Juridische) Geschillen:
Berekening en onderbouwing van de gevolgen voor het volume motorbrandstoffen als gevolg van bijvoorbeeld infrastructurele maatregelen en ruimtelijke ontwikkelingen.

Carwash Onderzoek:
Onderzoek naar de carwash potentie binnen een verzorgingsgebied, onderverdeeld naar diverse typen carwash.

Netwerk Analyse:
Onderzoek naar netwerk tankstations en/of carwash, bijvoorbeeld t.b.v. overnames en SWOT analyses

Spreidingsanalyse Multi Fuel Tankstations:
Onderzoek naar de spreiding en haalbaarheid van nieuwe brandstoffen binnen een netwerk, bijvoorbeeld provincie of gemeente

Quick Scan Onderzoek:
Beknopt en samenvattend onderzoek naar volume- of waspotentie binnen een gebied, teneinde een eerste indruk van de markt te krijgen en een zogenaamde “Go / No Go” te bepalen.

Met het afronden van een onderzoek begint voor de opdrachtgever de volgende stap. Wanneer gewenst ondersteunen wij ook daarin.