Onderzoek

Bureau Star Line is gespecialiseerd in marktonderzoek en berekenen van de volumepotentie motorbrandstoffen alsook carwash potentie. De meest voorkomende onderzoeken zijn:

Regulier Volume Onderzoek Tankstations:

Gedetailleerd marktonderzoek en berekeningen van de volumepotentie motorbrandstoffen van een tankstation ten behoeve van bijvoorbeeld een nieuwbouwlocatie, verplaatsing, verbouwing, omkleuring en/of veranderende marktomstandigheden. Tegenwoordig wordt ook steeds vaker onderzoek verricht naar zogenoemde Mobility Hubs waar het tankstation onderdeel van uitmaakt maar waarin ook de nieuwe duurzame brandstoffen en voorzieningen als horeca, laadpunten en carwash deel van uitmaken.

Distributief Planologisch Onderzoek (DPO):

Ten behoeve van de Ladder Duurzame Verstedelijking wordt steeds vaker een Distributief Planologisch Onderzoek (DPO) uitgevoerd waarin de markt van vraag en aanbod voor motorbrandstoffen met elkaar wordt geconfronteerd, teneinde te bepalen of er al dan geen ruimte is voor een nieuwe tanklocatie of carwashlocatie.

Volume Schade Onderzoek t.b.v. (Juridische) Geschillen:

Berekening en onderbouwing van de gevolgen voor het volume motorbrandstoffen als gevolg van bijvoorbeeld infrastructurele maatregelen en ruimtelijke ontwikkelingen. Waar nodig kan Bureau Star Line ook worden ingeroepen als onafhankelijk deskundige tijdens hoorzittingen binnen gemeentes of voor de rechtbank.

Carwash Onderzoek:

Onderzoek naar de carwash potentie voor wasstraten, roll-overs en/of wasboxen binnen een afgebakend verzorgingsgebied. Onderzoek wordt zowel verricht ten behoeve van bestaande carwashlocaties als voor nieuwe carwash locaties. Steeds vaker wordt door Bureau Star Line ook marktonderzoek voor carwashlocaties in België en Duitsland uitgevoerd.

Netwerk Analyse:

Onderzoek naar een compleet of gedeeltelijk netwerk tankstations en/of carwash, bijvoorbeeld t.b.v. overnames en SWOT analyses

Quick Scan Onderzoek:

Beknopt en samenvattend onderzoek naar volume- of waspotentie binnen een gebied, teneinde een eerste indruk van de markt te krijgen en een zogenaamde “Go / No Go” te bepalen.

Met het afronden van een onderzoek begint voor de opdrachtgever de volgende stap. Wanneer gewenst ondersteunen wij ook daarin.

Spreidingsanalyse Multi Fuel Tankstations:

Onderzoek naar de spreiding en haalbaarheid van nieuwe brandstoffen binnen een netwerk, bijvoorbeeld provincie of gemeente

Quick Scan Onderzoek:

Beknopt en samenvattend onderzoek naar volume- of waspotentie binnen een gebied, teneinde een eerste indruk van de markt te krijgen en een zogenaamde “Go / No Go” te bepalen.

Met het afronden van een onderzoek begint voor de opdrachtgever de volgende stap. Wanneer gewenst ondersteunen wij ook daarin.

BUREAU STAR LINE

Polderlaan 33,
3241 SK Middelharnis

Phone: +31-187-844252
Mobile: +31-6-54312218

Web: Bureau Star Line